Introduksjon til teknikken

 

Vipassana er en av Indias eldste meditasjonsteknikker. Den ble gjenoppdaget av Gotama Buddha for mer enn 2500 år siden. Ordet vipassana betyr ”å se ting slik de virkelig er”. Gjennom å observere seg selv gjennomgår man den mentale renselsesprosessen. Man begynner med å observere det naturlige åndedrettet for å konsentrere sinnet. Med en skjerpet oppmerksomhet går man videre til å observere kroppen og sinnet som i sin natur er i stadig forandring. Man vil oppleve de universelle sannhetene om foranderlighet, lidelse og en tilstand fri fra ego. Denne erkjennelse av sannheten gjennom direkte erfaring innebærer mental renselse. Hele denne Veien (Dhamma) er et universelt botemiddel mot universelle problem, og har ingenting å gjøre med organiserte religioner eller sekter. Dette er grunnen til at Vipassana fritt kan praktiseres av hvem som helst, når som helst og hvor som helst, uten konflikt på grunn av rase, samfunnstilhørighet eller religion. Alle og enhver vil få like godt utbytte av å praktisere Vipassana.

 


Hva Vipassana ikke er:

- Det er ikke en seremoni eller et rituale basert på blind tro.
- Det er verken intellektuell eller filosofisk underholdning.
- Det er ikke en hvileker, en ferie, eller et påskudd for sosialt samvær.
- Det er ikke en flukt fra motgang og livets prøvelser.

 


Hva Vipassana er:

- Det er en fremgangsmåte som vil utslette lidelse.
- Det er en livskunst man kan bruke for å gjøre en positiv innsats i samfunnet.
- Det er en metode til å oppnå mental renselse som vil gjøre en istand til å møte livets problemer og spenninger på en rolig og avbalansert måte.

Vipassana meditasjon sikter mot det høyeste åndelige mål som er total frigjørelse og fullstendig opplysning. Hensikten er aldri bare å helbrede fysisk sykdom. Som et biprodukt blir allikevel mange psykosomatiske sykdommer utryddet. Vipassana fjerner faktisk de tre årsaker til all ulykke: Higen, motvilje og uvitenhet. Ved kontinuerlig øvelse vil meditasjonen frigjøre de spenninger som utvikler seg i dagliglivet. Man løser opp mentale knuter som blir knyttet på grunn av den gamle uvanen med å reagere på en ubalansert måte - på behagelige så vel som ubehagelige situasjoner.

Selv om Vipassana ble utviklet av Buddha, er denne teknikken ikke kun for Buddhister. Det er absolutt ikke et spørsmål om omvendelse. Denne teknikken baserer seg på det enkle grunnlag at alle mennesker deler de samme problemene, og en teknikk som kan utrydde disse problemene vil dermed ha universell anvendelse. Mennesker med svært forskjellig bakgrunn har opplevd fordelene med Vipassana meditasjon, uten å komme i konflikt med sin tro.

 

 Meditasjon og selvdisiplin

Å rense sitt sinn ved å observere seg selv er slettes ikke enkelt. De som studerer Vipassana må gjennomgå iherdig arbeid. Gjennom sine egne anstrengelser vil elevene nå frem til sine egne erkjennelser; ingen andre kan gjøre dette for dem. Derfor vil denne meditasjonen passe kun for de som er villige til å arbeide seriøst og observere kursforeskriftene, som eksisterer til gavn og beskyttelse for de mediterende, og som er en uadskillelig del av meditasjonsøvelsen.

Ti dager er såvisst veldig kort tid til å trenge ned til det dypeste laget av det ubevisste sinn, og til å lære seg hvordan man utsletter kompleksene som ligger der. Vedvarende øvelse, samtidig som man er avskjermet fra ytre distraksjoner, er nøkkelen til å lykkes med denne teknikken. Det er med tanke på denne praktiske delen at man har lagt opp regler og foreskrifter. Disse er ikke først og fremst laget for læreren eller kursarrangørene, og er heller ikke et negativt uttrykk for tradisjon, ortodoksi eller blind tro på en organisert religion. Snarere er de basert på erfaringen av tusenvis av mediterende, som gjennom årenes løp har funnet dem både hensiktsmessige og fornuftige. Å rette seg etter reglene bidrar til å skape en god atmosfære for meditasjon. Å bryte reglene forurenser atmosfæren.

En Vipassana-elev er nødt til å bli værende under hele kursperioden. I tillegg må de andre reglene omhyggelig leses og overveies. Bare de som føler at de ærlig og omhyggelig kan følge kursforeskriftene bør sende inn søknadsskjema. De som ikke er innstilt på å gjøre en ærlig innsats vil sløse bort sin egen tid og forstyrre de andre som ønsker å meditere seriøst. Dersom man underveis opplever at det blir for vanskelig å følge foreskriftene, må en vordnende Vipassana-elev forstå at det vil være både ufordelaktig og utilrådelig å avbryte kurset uten å ha fullført. Likedan ville det være veldig uheldig dersom en elev til tross for gjentatte påminnelser ikke følger reglene og blir bedt om å avbryte og forlate kurset. 

 

 

Personer med alvorlige mentale forstyrrelser 

 

Av og til har personer med alvorlige mentale forstyrrelser kommet til Vipassanakurs med urealistiske forventninger om at teknikken skal helbrede eller lindre deres mentale problemer. Ustabile personlige forhold og en fortid med mange forskjellige behandlingsopplegg kan være tilleggsfaktorer som gjør det vanskelig for slike personer å dra nytte av et 10-dagers kurs, for ikke å snakke om å fullføre kurset. Siden vi er en organisasjon bestående kun av ikke-profesjonelle frivillige medarbeidere, kan vi ikke ta oss av personer med slik bakgrunn. Selv om de aller fleste kan dra nytte av Vipassana meditasjon, er det ikke et alternativ til medisinsk eller psykiatrisk behandling, og vi kan ikke anbefale det til personer med alvorlige mentale forstyrrelser.

 

 

Kursforskrifter

Grunnlaget for meditasjonsøvelsen er sila - etisk oppførsel. Sila gir grunnlaget for å utvikle samadhi - konsentrasjonsevnen. Mental renselse oppnås gjennom panna - visdommen som kommer fra innsikt.

Foreskriftene

Alle som deltar på et Vipassanakurs må under kursperioden samvittighetsfullt iaktta de følgende fem foreskrifter:

  1. Å avstå fra å drepe ethvert levende vesen
  1. Å avstå fra å stjele
  1. Å avstå fra all seksuell aktivitet
  1. Å avstå fra å lyge
  1. Å avstå fra å bruke rusmidler

Gamle elever (dvs. de som har fullført et kurs med S.N. Goenka eller hans assistentlærere) forventes å følge ytterligere tre foreskrifter:

  1. Å avstå fra å spise etter kl 12.00
  1. Å avstå fra sanselig underholdning og kroppslig pynt
  1. Å avstå fra å bruke opphøyde og luksuriøse senger

Gamle elever følger den sjette foreskriften ved å bare drikke fruktjuice eller urtete i ettermiddagspausen kl 17.00, da nye elever får te, melk og frukt. Læreren kan tillate unntak fra denne foreskriften ut fra helsemessige hensyn. 
 

Å akseptere læreren og teknikken

Elevene må forklare seg villige til å rette seg fullstendig etter lærerens veiledning og instruksjoner så lenge kurset varer. Dette innebærer å følge disiplinen nøye og meditere nøyaktig etter lærerens anbefalinger, uten å utelate deler av instruksjonen eller tilføye noe nytt. Dette må skje med forståelse og diskriminering, ikke som en blind underkastelse. Bare med en tillitsfull innstilling kan en elev arbeide omhyggelig og grundig. En slik tillit til læreren og teknikken er nødvendig for å oppnå gode resultater med meditasjonen.
 

Andre teknikker, ritualer og religiøse former

Under kurset er det nødvendig å avstå fra alle former for bønn, gudsdyrkelse eller religiøse seremonier. Dette inkluderer å faste, brenne røkelse, bruke bønnekjeder, si mantra, synge og danse osv. Alle andre former for meditasjonsteknikker, åndelige øvelser og healing må også avbrytes under kursperioden. Dette handler ikke om å fordømme andre teknikker eller øvelser, men er nødvendig for å gi Vipassana i sin rene form en oppriktig sjanse.

Det er særlig viktig for elevene å forstå at dersom man bevisst blander Vipassana sammen med andre meditasjonsteknikker, vil dette hindre fremskritt - og kan til og med ha en negativ innvirkning. Til tross for gjentatte advarsler fra læreren har det forekommet tilfeller hvor elever bevisst har blandet denne teknikken med et ritual eller en annen øvelse, og således gjort seg selv en stor bjørnetjeneste. Dersom det oppstår tvil eller noe er uklart, oppfordres elever til å søke oppklaring gjennom samtaler med læreren.
 

Samtaler med læreren

Problem eller spørsmål angående meditasjonen må tas opp og klargjøres kun ved samtaler med læreren. Tiden mellom kl 12:00 - 13:00 er avsatt for private samtaler med læreren. Man kan også stille spørsmål offentlig i meditasjonssalen mellom kl 21:00 - 21:30.

Disse tidene for spørsmål og samtale har kun det formål å kaste lys over virkelige problem eller praktiske spørsmål vedrørende Vipassana-teknikken. Det skal ikke oppfattes som en anledning til å fordype seg i filosofiske eller intellektuelle debatter. Man kan virkelig verdsette Vipassana bare gjennom praktisk erfaring, og elevene skal konsentrere seg utelukkende om denne oppgaven under hele kursperioden.
 

Edel stillhet

Det er viktig at alle elever overholder edel stillhet fra begynnelsen av kurset til formiddagen på den siste hele dagen. Edel stillhet betyr stillhet i kropp, tale og sinn. Alle former for kommunikasjon med medelever er forbudt. Dette inkluderer blant annet håndbevegelser, tegnspråk og skrevne lapper.

Elever kan derimot snakke med læreren når de behøver det, og de kan kontakte manager med problem angående mat, losji og helse, osv. Men selv disse kontakter bør innskrenkes til et minimum. Elever bør kultivere følelsen av at man jobber i isolasjon.  
 

Adskillelse av menn og kvinner

Fullstendig adskillelse av menn og kvinner opprettholdes. Par skal ikke ha kontakt med hverandre under kurset. Det samme gjelder for venner og familiemedlemmer.
 

Kroppskontakt

Ettersom formålet med meditasjonen er introspeksjon, er det viktig at man under kursperioden avstår fra all kroppskontakt med andre, enten de er av samme eller motsatt kjønn.. 
 

Yoga og fysiske øvelser

Selv om yoga og andre fysiske øvelser er forenelige med Vipassana, må elevene innstille dette til etter at kurset er ferdig. Dette er fordi det ikke finnes egnede fasiliteter til dette på kursområdet. Jogging er heller ikke tillatt. Elevene har mulighet til å mosjonere i hvileperiodene ved å spasere innenfor de angitte områdene.
 

Religiøse objekter, bønnekjeder, krystaller, talismaner etc.

Slike gjenstander skal ikke medbringes til kursområdet. Hvis de allikevel medbringes i uvitenhet, skal de deponeres hos kursarrangørene under kursperioden.
 

Rusmidler og medikamenter

Narkotiske stoffer, alkohol eller andre rusmidler skal ikke medbringes til kursområdet. Dette gjelder også beroligende midler og sovetabletter. De som bruker medikamenter på resept fra legen må melde fra om dette til læreren.
 

Tobakk

Med tanke på de andre elevenes helse og velvære, er det under kursperioden ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke tyggetobakk.
 

Mat

Det er umulig å tilfredsstille alle forskjellige preferanser og krav som kan stilles når det gjelder mat. Vi ber derfor elevene vennligst om å akseptere de enkle vegetarmåltidene som tilbys. Kursarrangørene gjør anstrengelser for å sette sammen en balansert og sunn meny som passer til meditasjon. Dersom noen har blitt foreskrevet en spesiell diett av helsemessige årsaker, må de melde fra om dette på søknadsskjemaet til kurset. 
 

Bekledning

Bekledningen under kurset bør være enkel, beskjeden og bekvem. Stramme, gjennomsiktige, avslørende eller på andre måter iøynefallende klær (slik som shorts, korte skjørt, tights, små og korte topper uten ermer) skal ikke brukes. Å sole seg eller å opptre mer eller mindre avkledd er ikke tillatt. Dette er viktig for minst mulig å distrahere andre på kurset.
 

Klesvask og dusj

Vaskemaskiner og tørketromler er dessverre ikke tilgjengelige. Elever bes om å ta med tilstrekkelig med klær til å vare ut kursperioden. Mindre plagg kan vaskes for hånd. Klesvask og dusjing må bare skje i pausene, ikke i meditasjonstiden.
 

Kontakter utenfor kursområdet

Elever må under hele kursperioden holde seg innenfor kursområdet. De kan forlate kurset kun med lærerens samtykke. Kommunikasjon med noen utenfor kursområdet, for eksempel gjennom brev, telefonsamtaler eller besøk, er ikke tillatt før kurset er slutt. I nødsfall kan en venn eller slektning kontakte kursarrangørene.
 

Musikk, lesing og skriving

Å spille musikkinstrument, lytte til radio osv. er ikke tillatt. Lesestoff og skrivematerialer skal ikke medbringes. Elever skal ikke distrahere seg selv ved å ta notater. Denne restriksjonen mot å lese og skrive understreker denne meditasjonens praktiske karakter.
 

Båndopptagere og kameraer

Disse må ikke brukes uten uttrykkelig samtykke fra læreren.

 

 

Finansiering av kurset

Kursene finansieres utelukkende på grunnlag av frivillige bidrag. Dette er i tråd med den opprinnelige Vipassana-tradisjonen. Bidrag aksepteres bare fra deltakere som har fullført minst et 10-dagers kurs med S.N. Goenka eller en av hans assistentlærere. Enhver som tar kurset for første gang kan gi et bidrag på kursets siste dag eller når som helst etterpå. 

På denne måten blir slike kurs støttet av tidligere kursdeltagere som har hatt utbytte av kurset og som ønsker å gi andre den samme muligheten. Med et slikt ønske gir man så et bidrag ifølge sin egen kapasitet og velvilje. Slike frivillige bidrag er den eneste formen for finansiering av kurs rundt om i verden. Det er ikke en rik stiftelse eller person som står bak og sponser kursene. Verken lærerne eller kursarrangørene mottar noen form for godtgjørelse. Således spres Vipassana med et rent formål og fullstendig ukommersielt.

 

Enten et bidrag er stort eller lite, må det gis med ønske om å hjelpe andre: ”Det kurset jeg har gjennomført er betalt helt og holdent med hjelp av andre elevers gavmildhet. La meg nå på samme vis bidra til et kommende kurs slik at andre også får oppleve gode resultater som kommer av å praktisere denne teknikken.”

 

 

Sammendrag

For å klargjøre holdningen som ligger bak disiplinen og reglene, kan det sammenfattes som følger:

  • Vær veldig nøye med å ikke forstyrre andre. 
  • Ikke la deg selv distrahere av andre.

Det kan hende at en elev ikke forstår de praktiske årsakene til en eller flere av de ovennevnte reglene. I stedet for å utvikle negative holdninger og tvil, er det nødvendig å søke umiddelbar forklaring hos læreren. 

Bare gjennom å ha en disiplinert innstilling, og ved sine egne iherdige anstrengelser, kan en elev forstå teknikken og dra nytte av den. Under kurset legges det vekt på arbeid. En gylden regel er å meditere som om man var alene, med sin oppmerksomhet vendt innad, samtidig som man ignorerer enhver forstyrrelse og distraksjon man blir utsatt for.

Til slutt bør elever huske på at fremgang i Vipassana avhenger utelukkende av deres egne gode kvaliteter og personlige forutsetninger, samt fem faktorer: Iherdig innsats - tillit - oppriktighet - helse - og visdom.

Måtte denne informasjonen hjelpe deg å nå så gode resultater som mulig fra ditt meditasjonskurs. Det er en glede å få mulighet til å betjene deg, og vi ønsker at opplevelsen din av Vipassana skal gi deg fred og harmoni.

 

 

Timeplan for kurset

Følgende timeplan er lagt opp for å opprettholde kontinuitet i meditasjonstreningen. For å oppnå best resultat råder man elevene til å følge den så nøye som mulig.

4:00 ---------------------Klokken ringer til morgenvekking  

4:30-6:30 --------------- Mediter i salen eller i ditt eget rom 

6:30-8:00 ----------------Frokost og hvile

8:00-9:00 ----------------GRUPPEMEDITASJON I SALEN 

9:00-11:00 ---------------Mediter i salen eller i ditt eget rom 

11:00-12:00 --------------Lunsjpause

12:00-13:00 --------------Hvile og samtale med læreren 

13:00-14:30---------------Mediter i salen eller i ditt eget rom

14:30-15:30 --------------GRUPPEMEDITASJON I SALEN

15:30-17:00---------------Mediter i salen eller i ditt eget rom

17:00-18:00---------------Tepause 

18:00-19:00---------------GRUPPEMEDITASJON I SALEN 

19:00-20:15---------------Foredrag i salen 

20:15-21:00---------------GRUPPEMEDITASJON I SALEN 

21:00-21:30---------------Tid for spørsmål i salen 

21:30---------------------Hvile for natten - lysene slukkes   

 

Du kan melde deg på et kurs ved å fylle ut et søknadsskjema

 

Spørsmål og kommentarer til denne siden kan rettes til [email protected]