Vipassana meditasjon

Teknikken

Vipassana betyr ”å se tingene som de virkelig er.” Det er en av Indias eldste meditasjonsteknikker som ble gjenoppdaget for over 2 500 år siden av Gotama Buddha, og han underviste dette som et universelt botemiddel mot universelle problem, dvs. som en livskunst.

Teknikken er uten tilknytning til noen religion eller sekt, og sikter mot å fullstendig utslette mentale urenheter. Slik vil man oppnå full befrielse, som er den høyeste form for lykke. Hensikten er aldri bare å helbrede fysisk sykdom, men heller å fullstendig bote all menneskelig lidelse.

Vipassana er en vei til selvutvikling gjennom selvobservasjon, og fokuserer på det nære samspillet mellom kropp og sinn. Dette kan erfares direkte gjennom disiplinert oppmerksomhet på de kroppslige fornemmelsene som utgjør kroppens liv, og som uavbrutt står i samband med sinnet og betinger det. Basert på egen observasjon er dette en selvutforskende reise til der hvor kropp og sinn har sin felles opprinnelse, og hvor man løser opp mentale knuter. Dette leder til et balansert sinn fyldt av kjærlighet og medfølelse.

De naturlover som styrer våre tanker, følelser og fornemmelser blir tydelige for oss. Vi forstår gjennom direkte erfaring hvordan vi gjør fremgang og begår feilsteg, hvordan vi skaper lidelse og befrir oss fra lidelse. Våre liv blir i økende grad kjennetegnet av økt bevissthet, klarhet, selvbeherskelse og fred.

Tradisjonen

Helt fra Buddhas tid og frem til i dag har Vipassana blitt formidlet gjennom en uavbrutt linje av lærere. Den nåværende læreren i denne linjen heter S.N. Goenka og er av indisk opprinnelse, men ble født i Burma (Myanmar). Under sin tid der var han så heldig å få lære Vipassana under Sayagyi U Ba Khin, som på den tiden var en tjenestemann i regjeringen. Etter fjorten år i lære flyttet S. N. Goenka til India, hvor han i 1969 begynte å undervise i Vipassana. Siden den gang har han undervist titusenvis av mennesker fra alle land og religioner – både i Asia og i den vestlige verden. I 1982 begynte han å utpeke assistentlærere for å møte den økende etterspørselen etter Vipassanakurs.

Kursene

Teknikken undervises på tidagers internatkurs hvor deltagerne følger foreskrevne kursregler. De lærer seg den grunnleggende metoden og øver tilstrekkelig til å oppleve de gode resultatene som medfølger.

Det kreves at man jobber iherdig og seriøst under kurset. Treningen består av tre trinn. Det første trinnet er at man under hele kursperioden avstår fra å drepe, å stjele, all seksuell aktivitet, å snakke usant og å bruke rusmidler. Å følge disse grunnleggende etiske foreskriftene hjelper deltagerne å roe ned sinnet, som ellers ville vært altfor urolig til å egne seg til selvobservasjon.

Det neste trinnet er å lære seg til en viss grad å beherske sitt eget sinn. Dette skjer gjennom at man fokuserer sin oppmerksomhet på åndedrettets naturlige rytme, som stadig er i forandring når den går inn og ut gjennom neseborene.

På den fjerde dagen er sinnet roligere og mer fokusert, og da er man klar til å begynne den egentlige Vipassanameditasjonen: Å observere fornemmelser i hele kroppen, å forstå fornemmelsenes natur og å utvikle sinneslikevekt gjennom å ikke reagere på dem.

På den siste dagen av kurset lærer deltagerne seg en meditasjon om kjærlighetsfull omtanke og velvilje, og deler så med alle vesener den renhet som har utviklet seg under kurset.

Med hjelp av gratisprogrammet Quicktime movie player er det mulig å se en kort videofilm på engelsk (5.7 MB) om hvordan man observerar åndedrettet og kroppslige fornemmelser. 

Vipassanameditasjonen er egentlig en mental trening. På samme måte som vi gjør fysiske øvelser for å forbedre vår fysiske helse kan Vipassana brukes til å utvikle et sunt sinn.

Siden erfaringen viser at teknikken virkelig hjelper mennesker, legges det stor vekt på å bevare den i sin opprinnelige og autentiske form. Det læres ikke ikke ut kommersielt, men tilbys helt uten betaling. Ingen som tar del i å formidle Vipassana får noen form for materiell godtgjørelse.

Det kreves ikke betaling for kurset – ikke engang for kost og losji. Alle kostnader dekkes av frivillige bidrag fra tidligere kursdeltakere som har opplevd de gode virkningene av Vipassana, og som ønsker å gi andre muligheten til å oppleve det samme.

Resultatene kommer naturligvis gradvis og gjennom regelmessig trening. Det hadde vært urealistisk å forvente seg at alle problem skal løses på ti dager. Under denne tidsperioden kan man derimot lære seg de grunnleggende prinsippene i Vipassana, slik at man kan bruke teknikken i sitt daglige liv. Jo mer man praktiserer, desto mer befrir man seg fra sine mentale urenheter, og jo nærmere kommer man det endelige målet som er fullstendig befrielse. Til og med ti dager kan gi en merkbar forandring til det bedre i hverdagen.

Alle som er oppriktig interesserte er velkomne til å delta på et Vipassanakurs for å se for seg selv hvordan teknikken fungerer og deretter bedømme resultatene. Vipassanakurs holdes til og med i fengsler, med stor fremgang og med fantastiske resultater for de innsatte som deltar. Alle som prøver Vipassana vil oppleve at det er et uvurderlig verktøy for å oppnå sann lykke som man så kan bringe videre til andre.