Hurra – i juli 2024 blir det 10-dagers Vipassana kurs på Hallingdal Folkehøgskule på Gol!

Klikk her for mer informasjon.

Hva er Vipassana?

Vipassana betyr ”å se tingene som de virkelig er.” Det er en av Indias eldste meditasjonsteknikker som ble gjenoppdaget for over 2 500 år siden av Gotama Buddha, og han underviste dette som et universelt botemiddel mot universelle problem, dvs. som en livskunst.

Teknikken er uten tilknytning til noen religion eller sekt, og sikter mot å fullstendig utslette mentale urenheter. Slik vil man oppnå full befrielse, som er den høyeste form for lykke. Hensikten er aldri bare å helbrede fysisk sykdom, men heller å fullstendig bote all menneskelig lidelse.

Vipassana er en vei til selvutvikling gjennom selvobservasjon, og fokuserer på det nære samspillet mellom kropp og sinn. Dette kan erfares direkte gjennom disiplinert oppmerksomhet på de kroppslige fornemmelsene som utgjør kroppens liv, og som uavbrutt står i samband med sinnet og betinger det. Basert på egen observasjon er dette en selvutforskende reise til der hvor kropp og sinn har sin felles opprinnelse, og hvor man løser opp mentale knuter. Dette leder til et balansert sinn fylt av kjærlighet og medfølelse.

De naturlover som styrer våre tanker, følelser og fornemmelser blir tydelige for oss. Vi forstår gjennom direkte erfaring hvordan vi gjør fremgang og begår feilsteg, hvordan vi skaper lidelse og befrir oss fra lidelse. Våre liv blir i økende grad kjennetegnet av økt bevissthet, klarhet, selvbeherskelse og fred.

Hvordan undervises Vipassana ?

For å lære Vipassana er det nødvendig å gjennomgå et 10-dagerskurs, under ledelse av en kvalifisert lærer. Ingen tidligere meditasjonserfaring er nødvendig.  Før du søker på et kurs, trenger du å lese gjennom kurs forskriftene.

Hvor kan man lære Vipassana?

For mer informasjon om kurs eller Vipassana, vennligst kontakt Vipassana Norge, [email protected], for at din henvendelse skal bli behandlet. For informasjon om kurs i andre deler av verden, vennligst besøk www.dhamma.org. For informasjon om kurs på det nordiske senteret, vennligst besøk Dhamma Sobhana for kurs i Sverige.

 

Kursfinansiering

Det er ingen avgifter for kursene, ikke en gang for kost og losji. Alle kostnader dekkes av frivillige gaver fra elever som har fullført et kurs, opplevd gode resultater av Vipassana og som ønsker å gi andre en mulighet for å oppleve det samme. Verken læreren, assistent læreren eller de som hjelper under kurset får betaling.

Vipassana foreningen i Norge organiseres som et ideelt foretak, og står oppført i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnr. 987609214

Ta gjerne kontakt med kontaktperson for Vipassana Norge for informasjon om Vipassana i Norge på epost [email protected].